اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترحنیف کازرونی

مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده آماد، فناوری دفاعی و پدافند غیر عامل

hanif.kazeroonigmail.com
021-27352298


ایشان دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی و از پژوهشگران برتر و دارای جوایز متعدد از جشنواره های علمی و مدیر پژوهشکده آماد، فناوری دفاعی و پدافندغیر عامل می باشند.