درباره نشریه

فصلنامه آماد و فناوری دفاعی متعلق به پژوهشکده آماد، فناوری دفاعی و پدافند غیر عامل دانشگاه عالی دفاع ملی است.این فصلنامه از پاییز سال 1394 فعالیت خود را آغازنموده است.

از اهداف مهم این فصلنامه، تحقیق و پژوهش راهبردی در حوزه های تخصصی زیر ، به منظور پیشبرد و ارتقای علم، توسعه کمی و کیفی مقالات، رصد و توسعه دانش فنی و فناوری های نوپدید در سطح نیروهای مسلح و ایجاد ارتباط دانشی و راهبردی با مراکز علمی و پژوهشی نیروهای مسلح و دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان مرتبط می باشد.

 1. ارتقای بهره­ وری و الگوی مصرف دفاعی؛
 2. فناوری­ های قدرت­ ساز (نوظهور، بدیع، ناشناخته و پنهان) و قابلیت ­های برتری ­ساز ؛
 3. فضای مجازی و دفاع سایبری؛
 4. فن بازار و اقتصاد فناوری و مقابله فناورانه با تحریم ­ها؛
 5. امنیت غذایی؛
 6. استانداردهای آماد و زنجیره تامین دفاعی؛
 7. آمایش سرزمین در معماری دفاعی و امنیتی؛
 8. بهداشت و سلامت؛
 9. الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت فناوری دفاعی؛
 10. فناوری­ های نرم و شناختی؛
 11. فرماندهی و کنترل و حوزه ­های مختلف مربوط به آن (C4I)؛
 12. مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل
 13. ریاضی و شبیه سازی بازی جنگ راهبردی،هوش مصنوعی
 14. ژئوفیزیک دفاعی و نبرد اقلیمی
 15. مدیریت بحران
 16. مدیریت و سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

 نوع دسترسی به مقالات فصلنامه آماد و فناوری دفاعی به‌صورت «باز» می‌باشد.

 

 

خط مشی حق چاپ:Copyright Policy

تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفادۀ مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و / یا کپی کند، به‌شرط این‌که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

این نشریه تحت مجوزAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) است.یعنی شما اجازه دارید که اشتراک‌گذاری مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و دوباره توزیع کنید و برای هر هدفی  بجز اهداف تجاری، محتوا را مجدداً ترکیب کنید، تغییر دهید و بر اساس آن بنوسید.