دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 21، اردیبهشت 1403، صفحه 11-192 
تحلیل راهبردی و هدف‌گذاری ربات‌های دریایی

صفحه 131-160

حسین فیاضی؛ امیرحسین حکمت شعار؛ ایمان سلطانی