دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی فرآیندهای اجتماعی و شناختی موثر در شکل‌گیری هیجانِ نارضایتی (رنجش) در جامعه به کمک نظریه‌ی ارتباطات شناختی-اجتماعی آکتونیونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

سید محسن حسینی؛ حسین حسن‌پور


تحلیل سلسله مراتبی فازی گزینه های راهبردی و حکمرانی مطلوب توان مند سازی در منابع انسانی (مطالعه موردی: کمیته امداد امام خمینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

منصور ایزدی؛ منصوره علیقلی؛ غلامحسین حسینی نیا


برنامه ریزی راهبردی جهت دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری محاسبات کوانتومی بر پایه رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

سیدنصیب الله دوستی مطلق


بومی‌سازی سامانه‌های مرتبط با ربات‌های دریایی با رویکرد پدافند غیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

حسین فیاضی؛ امیرحسین حکمت شعار؛ محمدرضا نجفی


رویکردی کوانتومی بر اصل علیت از منظر حرکت جوهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

سیدنصیب الله دوستی مطلق؛ هادی نظری مهرو


بررسی عوامل ساختاری مؤثر بر ارتقاء رزمایش سایبری.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

فرهاد قاطعی درگاهی


راهکارهای مدیریت بهره‌وری در انرژی زنجیره تأمین دفاعی مبتنی بر دستاوردهای صنعت 4.0

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

صنعان احمدی؛ سینا کیهانیان؛ حمیدرضا رضایی


ارزیابی جنبه‌های استفاده از پلیمرها در کشاورزی پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

حمید اله دادی؛ حجت اله لطیف منش؛ مصطفی نجات الهی


تاثیرراهبردی آموزش کارآفرینی بر تمایل و رفتار کارآفرینی از طریق نقش واسطه ای نگرش، یادگیری و منابع کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

روزبه حبیبی؛ مهناز همتی نوعدوست گیلانی؛ سیده زینب حسینی


آسیب‌های روابط بین نیروهای مسلح و صنایع دفاعی با رویکرد خلق مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

محمد جعفری؛ غلامرضا توکلی؛ علیرضا بوشهری


الگوی توانمند سازهای زنجیره تأمین دفاعی مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1403

حمید رضا رضایی؛ مهدی ریاضی؛ ابراهیم محمود زاده؛ علی جبار رشیدی


مدل‌سازی سناریوهای نیروهای نظامی با استفاده از نظریه بازی‌ها و GIS ( مطالعه موردی: شرق کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

علی حنفی؛ احمد لطفی


حفاظت از سامانه های مخابراتی جنگ الکترونیک در مقابل تهدیدات الکترومغناطیسی با رویکرد پدافند غیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

حسین فیاضی؛ عارف بالی


ارتقاء بهره وری در مراکز تولیدی صنایع دفاعی با تمرکز بر منابع انسانی(مطالعه موردی مجتمع اوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

رضا سلیمی؛ محمدتقی پرتوی


واکاوی تهدیدات هوایی نوپدید و راهکارهای مقابله با آن(مطالعه موردی:ریز پرنده‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

رضا شاملو


ارائه مدل ارتقای قدرت عملیاتی تهاجم هوایی بر پایه حوزه های اثرگذار علوم و فناوری کوانتومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

رضا خزاعی؛ نیک‌بخش حبیبی؛ سیدنصیب الله دوستی مطلق؛ جواد زروندی


احصاء فرمول محاسبه تاب‌آوری در زنجیره تأمین دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

سید محمد حسن یمینی؛ حنیف کازرونی؛ سیدمرتضی طباطبایی؛ حمیدرضا رضائی


شناسایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری زنجیره‌تامین در موادغذایی: مطالعه‌ای کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

حسینعلی حسن پور؛ امیرمسعود کریمی؛ مسعود مصدق خواه؛ مصطفى زارعی


الزامات عملی تأمین منابع مالی پایدار در سازمان های نظامی با رویکرد مقابله با آثار بحران های اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

محمدرضا ارگی


بررسی عوامل موثر در رضایتمندی شغلی تیم پزشکان، داروسازان و پرستاران بیمارستانهای نیروهای مسلح با بهره گیری از روش توصیفی- پیمایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

سید علی سبحانیان؛ محمدمهدی سراستاد


راهبردهای پدافند غیرعامل و معماری بومی، سنتی در طراحی ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

حسن فیاضی؛ مژگان ساسانی؛ حامد نیکبخت


بررسی مدلی ریاضی از بیوترورسیم ( مطالعه موردی بیماری تب تیفوئید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

اعظم کاراندیش مروستی؛ حجت الله عبادی زاده؛ رسول حاتمیان جغالی