دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نوآوری در فناوری نظامی، با تأکید بر تسلیحات لیزری آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401


ملاحظات دفاعی-امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل در طراحی شهرکهای صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401