دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تعیین الگوی کشت بهینه چند معیاره محصولات زراعی (مطالعه موردی استان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402


مدل‌سازی ریاضی بازی‌های جنگ با استفاده از تنسورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402


لزوم تدوین راهبردهای استانداردسازی در صنایع دفاعی متناسب با جایگاه راهبردی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402


بررسی وضعیت اینترنت اشیاء و مطالعه تطبیقی در کشورهای صاحب فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402


تبیین برآیند سیاسی واگذاری بهره‌برداری از سواحل مکران به سرمایه‌گذاران داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402


تحلیل خود شبیهی در رفتار انسان‌ها: مطالعه کاربردی گروهک تکفیری- تروریستی داعش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402


بررسی رابطه هوش سازمانی و تفکر راهبردی در یک واحد نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402


آتش سوزی عرصه های مرتعی شهرستان اراک ،مدل سازی رفتار و کنترل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1402