نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب سطحی تحلیل پارامترهای کیفی آب‌های سطحی (مطالعه موردی: حوزه‌ بندرعباس- سدیج) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 77-96]
 • آب شرب اولویت‌بندی منابع تأمین آب فضای سبز و تفکیک آن از آب شرب شهری (مطالعه موردی منطقه کرهرود اراک) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 89-132]
 • آزمایش تحکـیم تأثیرات حرارت ناشی از افزایش عمق و تشعشعات هسته‌ای و نیز افزایش غلظت نمک بر بنتونیت مصرفی در مراکز دفن پسماندهای هسته‌ای [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 137-158]
 • آسیب‌پذیری پیاده سازی الگوریتم معکوس سلسله مراتب تصمیم گیری جهت آسیب پذیری محل استقرار ساختمان های حیاتی، حساس و مهم شهر اهواز [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 41-60]
 • آسیب‌دیدگی اکسیژن هایپربار، فراتر از یک درمان برای کاهش شدت و دوران آسیب‌دیدگی‌های شایع نیرو‌های نظامی در طب دفاعی(مطالعه‌ی مروری) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 57-76]
 • آسیب‌شناسی بررسی تأثیرات اعتیاد‌های دیجیتال در فضای مجازی بر امنیت ملی در حوزه فرهنگی، ارائه راهکارهایی جهت خنثی‌سازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 149-170]
 • آماد و پشتیبانی ارائه یک مدل ریاضی برای مسیریابی وسایل نقلیه نظامی جهت پشتیبانی موقعیت‌های مختلف [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 35-56]
 • آماد و پشتیبانی راهبردهای برون‌سپاری آماد و پشتیبانی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 11-48]
 • آمایش سرزمین تبیین رابطه میان توسعه و امنیت در مناطق مرزی (مطالعه موردی: منطقه مرزی بانه) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 149-174]
 • آمایش سرزمین برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی و امنیتی آمایش سرزمین با استفاده از تحلیل SWOT و تحلیل QSPM (نمونه مطالعاتی: استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 57-84]
 • آمایش سرزمین بهینه سازی خطوط انتقال آب به کمک الگوریتم مورچه (مطالعه موردی: انتقال آب بهشت آباد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 119-136]
 • آمایش سرزمین تحلیل ملاحظات امنیتی، فضایی و نقش آن در سطوح توسعه‌یافتگی مناطق مرزی (موردمطالعه: استان ایلام) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 39-76]
 • آمایش سرزمین تبیین مؤلفه‌های شکل‌گیری آمایش هوشمند با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 137-176]
 • آمایش هوشمند تبیین مؤلفه‌های شکل‌گیری آمایش هوشمند با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 137-176]
 • آمریکا نوآوری در فناوری نظامی، با تأکید بر تسلیحات لیزری آمریکا [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 55-84]

ا

 • ایران بررسی وضعیت اقلیم دفاعی مناطق جنوب شرقی کشور با استفاده از شاخص اقلیم نظامی (MCI) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 93-118]
 • ایران تحلیل آماری سینوپتیکی جت استریم های حاکم بر جو ایران با رویکرد دفاعی سرزمینی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 39-60]
 • ایران تبیین مؤلفه‌های شکل‌گیری آمایش هوشمند با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 137-176]
 • ایران مرکزی واکاوی دقت شاخص های خشکسالی اقلیمی و پهنه بندی فراوانی خشکسالی توسط بهترین شاخص منتخب در پهنه مرکزی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 55-92]
 • ارتباطات نقش و اهمیت فناوری‌های نرم در هندسه نظم جدید جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتباطات کوانتومی چیستی و چرایی تله پورتیشن کوانتومی در جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتباطات کوانتومی چیستی و چرایی تله پورتیشن کوانتومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 105-150]
 • ارتباطات گفتاری گفتمان، ابزاری کلیدی برای مدیران موفق: بررسی ارتباطات گفتاری با رویکرد ظرفیت شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتباطات گفتاری گفتمان ابزاری کلیدی برای مدیران موفق: بررسی ارتباطات گفتاری با رویکرد ظرفیت شناختی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 11-34]
 • ارزیابی ملاحظات مدیریت ایمنی زمینی در کاهش آسیب‌پذیری یگان‌های نظامی از منظر پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-110]
 • ارزیابی عملکرد الگوی تعالی فرهنگ HSE در نیروهای مسلح با استفاده از مدل EFQM (مطالعه موردی یکی از یگان‌های تابعه نیروهای مسلح با مأموریت سازندگی) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 137-174]
 • استان اصفهان بهینه‌سازی تخصیص آب بین محصولات مختلف، مطالعه موردی: غرب استان اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 11-38]
 • استان ایلام تحلیل ملاحظات امنیتی، فضایی و نقش آن در سطوح توسعه‌یافتگی مناطق مرزی (موردمطالعه: استان ایلام) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 39-76]
 • استاندارد 2800 طرح ایمنی ساختمان مراکز داده در برابر خطرات لرزه‌ای [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 85-112]
 • استانداردسازی فرآیند ارائه مدل مقایسه‌ای برای ارزیابی جایگاه نیروی انسانی در استانداردسازی فرآیندهای صنایع مختلف: مطالعه مقایسه‌ای میان صنعت خودروسازی، صنعت دفاعی و صنعت پتروشیمی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]
 • استانداردسازی فرایند کاوش ارتباط میان توانمند‌سازی نیروهای انسانی و کیفیت اجرای استانداردسازی فرایند در حوزه صنعت (مطالعه موردی: صنایع دفاعی) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 83-108]
 • استان مازندران برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی و امنیتی آمایش سرزمین با استفاده از تحلیل SWOT و تحلیل QSPM (نمونه مطالعاتی: استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 57-84]
 • استقرار پایدار جمعیت ارائه الگوی راهبردی ساختار فضایی مناطق کویری و بیابانی ایران با رویکرد استقرار پایدار جمعیت با نگاه دفاعی و امنیتی، مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 151-180]
 • اسید فایتیک بررسی اثرات جایگزینی کنجاله کنجد فراسودمند با کنجاله سویای وارداتی بر شاخص‌های تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 39-64]
 • اصفهان تحلیل ساختار فضایی استان اصفهان با تأکید برثبات و استقرار جمعیت [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 59-82]
 • اطلس علوم و فناوری‌ها مطالعه علوم و فناوری های دفاعی و امنیتی آینده و بررسی همگرایی آن ها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 11-38]
 • اعتیادهای دیجیتال بررسی تأثیرات اعتیاد‌های دیجیتال در فضای مجازی بر امنیت ملی در حوزه فرهنگی، ارائه راهکارهایی جهت خنثی‌سازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 149-170]
 • افزایش دما تأثیرات حرارت ناشی از افزایش عمق و تشعشعات هسته‌ای و نیز افزایش غلظت نمک بر بنتونیت مصرفی در مراکز دفن پسماندهای هسته‌ای [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 137-158]
 • افزایش نمک تأثیرات حرارت ناشی از افزایش عمق و تشعشعات هسته‌ای و نیز افزایش غلظت نمک بر بنتونیت مصرفی در مراکز دفن پسماندهای هسته‌ای [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 137-158]
 • اقتصاد دانش‌بنیان مقایسه رابطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته و رهنمودهای آن برای اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 107-126]
 • اقتصاد مقاومتی الگوی بهینه نظام گمرکی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 11-54]
 • اقدامات خرابکارانه ارائه چارچوبی برای پیشگیری و مدیریت تهدیدات درون‌زا با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 11-30]
 • اقلیم بررسی وضعیت اقلیم دفاعی مناطق جنوب شرقی کشور با استفاده از شاخص اقلیم نظامی (MCI) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 93-118]
 • اقلیم تحلیل اقلیم دفاعی- نظامی مناطق بیابانی و سواحل مکران با تأکید بر تحلیل همدیدی بارش‌های سنگین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 97-122]
 • اکتساب فناوری داخلی و خارجی تعیین اهمیت روش‌های اکتساب فناوری بر اساس شاخص‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 11-34]
 • اکتساب فناوری دفاعی تعیین اهمیت روش‌های اکتساب فناوری بر اساس شاخص‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 11-34]
 • اکسیژن هایپربار اکسیژن هایپربار، فراتر از یک درمان برای کاهش شدت و دوران آسیب‌دیدگی‌های شایع نیرو‌های نظامی در طب دفاعی(مطالعه‌ی مروری) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 57-76]
 • الگوی جمعیت تحلیل ساختار فضایی استان اصفهان با تأکید برثبات و استقرار جمعیت [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 59-82]
 • الگوریتم جست‌وجوی گرانشی روش جدید برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم تکاملی بهبودیافته [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 29-58]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی قابلیت اطمینان رایانه مرکزی یک کاوشگر با استفاده از داده‌های مربوط به طول عمر اجزای آن [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 11-32]
 • الگوریتم کلونی مورچگان بهینه سازی خطوط انتقال آب به کمک الگوریتم مورچه (مطالعه موردی: انتقال آب بهشت آباد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 119-136]
 • الگوریتم‌های فرا ابتکاری روش جدید برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم تکاملی بهبودیافته [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 29-58]
 • الگوی فشار تحلیل اقلیم دفاعی- نظامی مناطق بیابانی و سواحل مکران با تأکید بر تحلیل همدیدی بارش‌های سنگین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 97-122]
 • الگوی کشت اولویت بندی کشت محصولات زراعی آب اندوز بر اساس اصل مزیت نسبی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 115-136]
 • امنیت تبیین رابطه میان توسعه و امنیت در مناطق مرزی (مطالعه موردی: منطقه مرزی بانه) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 149-174]
 • امنیت مطالعه علوم و فناوری های دفاعی و امنیتی آینده و بررسی همگرایی آن ها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 11-38]
 • امنیت ارتقاء امنیت در زنجیره تأمین دفاعی با به‌کارگیری فناوری زنجیره بلوکی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 75-106]
 • امنیت ملی بررسی تأثیرات اعتیاد‌های دیجیتال در فضای مجازی بر امنیت ملی در حوزه فرهنگی، ارائه راهکارهایی جهت خنثی‌سازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 149-170]
 • امنیت ملی نقش گردشگری در توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌ها و تأثیر بر امنیت ملی کشورجمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 83-102]
 • ایمنی زمینی ملاحظات مدیریت ایمنی زمینی در کاهش آسیب‌پذیری یگان‌های نظامی از منظر پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-110]
 • انباشتگی آسیب مدل بندی و شبیه‌سازی انباشتگی آسیب در سلاح‌های رگباری [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 103-116]
 • اینترنت نقش فضای مجازی در ارتقای توانمندی دفاع سایبری مردم پایه [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 49-74]
 • اینترنت نقش و اهمیت فناوری‌های نرم در هندسه نظم جدید جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اینترنت اشیاء مؤلفه ها و شاخص های زیرساخت و تجهیزات اینترنت اشیاء مؤثر بر دفاع هوشمند نیروهای مسلح [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 107-136]
 • انتظارات و نیازها اولویت‌بندی بخش‌های مختلف مسکن بر اساس سبک زندگی و انتظارات و نیازهای کارکنان جوان نیروهای مسلح [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 77-102]
 • انتقال آب بهینه سازی خطوط انتقال آب به کمک الگوریتم مورچه (مطالعه موردی: انتقال آب بهشت آباد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 119-136]
 • انتقال آب اولویت‌بندی منابع تأمین آب فضای سبز و تفکیک آن از آب شرب شهری (مطالعه موردی منطقه کرهرود اراک) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 89-132]
 • انسان تحلیل خودشبیهی در رفتار انسان‌ها: مطالعه کاربردی گروهک تکفیری- تروریستی داعش [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 35-62]
 • اولویت‌بندی شناسایی و تکنیک‌های جنگ روانی با استفاده از روش ترکیبی دلفی فازی و تحلیل شبکه‌ای [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 177-208]

ب

 • بیابان تحلیل آماری سینوپتیکی جت استریم های حاکم بر جو ایران با رویکرد دفاعی سرزمینی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 39-60]
 • بیابان‌زایی تدوین و ارزیابی راهکارهای کنترل پدیده بیابان‌زایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 47-70]
 • بیابان‌زایی تحلیلی بر امکان استفاده از آبدان در استقرار پوشش گیاهی برای اماکن نظامی و امنیتی مناطق بیابانی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 33-56]
 • بیابان‌زایی ارزیابی وضعیت و شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA بر مبنای معیارهای آب، خاک، پوشش گیاهی و اقلیم (استان خراسان جنوبی) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 61-84]
 • بیابان‌زدایی تحلیلی بر امکان استفاده از آبدان در استقرار پوشش گیاهی برای اماکن نظامی و امنیتی مناطق بیابانی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 33-56]
 • بیابان‌زدایی کاربرد نانو ماسه آب‌گریز به‌عنوان راهبردی در راستای کاهش هدر رفت منابع آبی در مناطق کویری و بیابانی ایران [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 37-54]
 • بادهای 120 روزه راهبرد تولید الکتریسیته از باد 120 روزه، فرصتی عظیم برای توسعه شرق و جنوب شرق ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 85-120]
 • بارش ارزیابی وضعیت و شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA بر مبنای معیارهای آب، خاک، پوشش گیاهی و اقلیم (استان خراسان جنوبی) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 61-84]
 • بارش سنگین تحلیل اقلیم دفاعی- نظامی مناطق بیابانی و سواحل مکران با تأکید بر تحلیل همدیدی بارش‌های سنگین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 97-122]
 • بارندگی واکاوی دقت شاخص های خشکسالی اقلیمی و پهنه بندی فراوانی خشکسالی توسط بهترین شاخص منتخب در پهنه مرکزی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 55-92]
 • بیانیه گام دوم انقلاب تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران بر اساس علم و فناوری و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 61-88]
 • بحران آب آنالیز بحران آب (کیفی و کمی) در حوضه کویر لوت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل IMDPA [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 121-134]
 • برداشت و تحویل هم‌زمان روش جدید برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم تکاملی بهبودیافته [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 29-58]
 • برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل و مکانیابی پناهگاه‌های شهری با استفاده از مدل سمی واریوگرام تجربی (مطالعه موردی منطقه 4 شهر اهواز) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 117-142]
 • برنامه‌ریزی توسعه رویکرد راهبردی در مهندسی فرهنگ ایمنی نیروهای مسلح (مطالعه موردی یکی از یگان‌های تابعه نیروهای مسلح با مأموریت سازندگی) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 103-120]
 • برنامه مدیریتی ارزیابی خطر، ریسک و تدوین برنامه مدیریت بیابان در منطقه تایباد-باخرز، استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 127-168]
 • برون‌سپاری راهبردهای برون‌سپاری آماد و پشتیبانی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 11-48]
 • بیماری‌های واگیردار شبیه‌سازی عددی یک مدل جامع از مرتبه کسری بیماری‌های واگیردار جهت تعیین راهبرد کنترلی بهینه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 31-60]
 • بمب‌های بالنی تحلیل آماری سینوپتیکی جت استریم های حاکم بر جو ایران با رویکرد دفاعی سرزمینی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 39-60]
 • بنتونیت تأثیرات حرارت ناشی از افزایش عمق و تشعشعات هسته‌ای و نیز افزایش غلظت نمک بر بنتونیت مصرفی در مراکز دفن پسماندهای هسته‌ای [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 137-158]
 • بندرعباس-سدیج تحلیل پارامترهای کیفی آب‌های سطحی (مطالعه موردی: حوزه‌ بندرعباس- سدیج) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 77-96]
 • بهینه‌سازی بهینه سازی خطوط انتقال آب به کمک الگوریتم مورچه (مطالعه موردی: انتقال آب بهشت آباد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 119-136]
 • بهینه‌سازی قابلیت اطمینان بهینه‌سازی قابلیت اطمینان رایانه مرکزی یک کاوشگر با استفاده از داده‌های مربوط به طول عمر اجزای آن [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 11-32]
 • بومی لزوم ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 111-132]

پ

 • پایگاه هوایی ملاحظات پدافند غیرعامل در مکان‌یابی تأسیسات حساس فرودگاهی (مطالعه موردی: پایگاه هوایی شیراز) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 123-148]
 • پتانسیل انرژی بادی راهبرد تولید الکتریسیته از باد 120 روزه، فرصتی عظیم برای توسعه شرق و جنوب شرق ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 85-120]
 • پدافند نقش اصول پدافند غیرعامل در دفاع قابلیت محور و توانمندساز [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 125-148]
 • پدافند غیرعامل سامانه رانش شناورهای رزمی در معماری دفاعی –امنیتی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 65-84]
 • پدافند غیرعامل برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل و مکانیابی پناهگاه‌های شهری با استفاده از مدل سمی واریوگرام تجربی (مطالعه موردی منطقه 4 شهر اهواز) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 117-142]
 • پدافند غیرعامل ملاحظات مدیریت ایمنی زمینی در کاهش آسیب‌پذیری یگان‌های نظامی از منظر پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-110]
 • پدافند غیرعامل ملاحظات پدافند غیرعامل در مکان‌یابی تأسیسات حساس فرودگاهی (مطالعه موردی: پایگاه هوایی شیراز) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 123-148]
 • پدافند غیرعامل قابلیت مقاوم سازی و مقابله با تهدیدات ناشی از امواج انفجاری در سازه‌های سبک با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 187-222]
 • پدافند مردم محور پدافند مردم محور در برابر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 133-186]
 • پیش‌بینی تحلیل خود شبیهی در رفتار انسان‌ها: مطالعه کاربردی گروهک تکفیری- تروریستی داعش [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیش‌بینی تحلیل خودشبیهی در رفتار انسان‌ها: مطالعه کاربردی گروهک تکفیری- تروریستی داعش [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 35-62]
 • پیش‌بینی سری زمانی بررسی، تحلیل و پیش‌بینی دادگان فائواستات به منظور استخراج اطلاعات مفید برای مدیریت راهبردی در بخش کشاورزی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 89-114]
 • پیشران شناسایی و اولویت‌بندی پیشران های اصلی نوآوری در کشورهای در حال توسعه، بر مبنای بررسی دو کشور کره جنوبی و ترکیه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 133-154]
 • پیش‌گیری شبیه‌سازی عددی یک مدل جامع از مرتبه کسری بیماری‌های واگیردار جهت تعیین راهبرد کنترلی بهینه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 31-60]
 • پناهگاه برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل و مکانیابی پناهگاه‌های شهری با استفاده از مدل سمی واریوگرام تجربی (مطالعه موردی منطقه 4 شهر اهواز) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 117-142]
 • پهنه‌بندی واکاوی دقت شاخص های خشکسالی اقلیمی و پهنه بندی فراوانی خشکسالی توسط بهترین شاخص منتخب در پهنه مرکزی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 55-92]
 • پهنه‌بندی مناسب‌ترین مناطق کشت گیاه زعفران به کمک فرآیند تحلیل شبکه‌ای در استان اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 109-124]
 • پهنه‏بندی پهنه‌بندی تهدیدهای اجتماعی و فرهنگی استان هرمزگان با روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 35-58]

ت

 • تابع بولتزمن روش جدید برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم تکاملی بهبودیافته [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 29-58]
 • تابع هدف بهینه سازی خطوط انتقال آب به کمک الگوریتم مورچه (مطالعه موردی: انتقال آب بهشت آباد) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 119-136]
 • تأسیسات فرودگاهی ملاحظات پدافند غیرعامل در مکان‌یابی تأسیسات حساس فرودگاهی (مطالعه موردی: پایگاه هوایی شیراز) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 123-148]
 • تأمین آب استحصال آب از مه در ایران، پدافندی غیرعامل جهت تأمین آب در مناطق دورافتاده [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 11-28]
 • تثبیت جمعیت اولویت‌بندی جنوب شرق ایران جهت کنترل فرسایش بادی با هدف تثبیت جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 85-106]
 • تجارت جهانی بررسی نقش فناوری‌های نانوالکترومکانیک و میکروالکترومکانیک در توسعه فناوری‌های نوین در دنیا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 11-38]
 • تجارت فرامرزی الگوی بهینه نظام گمرکی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 11-54]
 • تحلیل QSMP برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی و امنیتی آمایش سرزمین با استفاده از تحلیل SWOT و تحلیل QSPM (نمونه مطالعاتی: استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 57-84]
 • تحلیل SWOT برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی و امنیتی آمایش سرزمین با استفاده از تحلیل SWOT و تحلیل QSPM (نمونه مطالعاتی: استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 57-84]
 • تحلیل استوکستیک بررسی، تحلیل و پیش‌بینی دادگان فائواستات به منظور استخراج اطلاعات مفید برای مدیریت راهبردی در بخش کشاورزی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 89-114]
 • تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی طرح ایمنی ساختمان مراکز داده در برابر خطرات لرزه‌ای [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 85-112]
 • تحلیل روند تحلیل پارامترهای کیفی آب‌های سطحی (مطالعه موردی: حوزه‌ بندرعباس- سدیج) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 77-96]
 • تحلیل سلسله مراتبی تعیین شاخص‌های تأثیرگذار بر مکان یابی صنایع لیگنوسلولزی در مناطق کویری ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 11-34]
 • تحلیل شبکه‌ای مناسب‌ترین مناطق کشت گیاه زعفران به کمک فرآیند تحلیل شبکه‌ای در استان اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 109-124]
 • تحلیل شبکه‌ای شناسایی و تکنیک‌های جنگ روانی با استفاده از روش ترکیبی دلفی فازی و تحلیل شبکه‌ای [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 177-208]
 • تحلیل مکانی و زمانی تحلیل مکانی و زمانی پارامترهای کیفی منابع آب سطحی در منطق کویری و بیابانی (مطالعه موردی: حوضه جنوب سیستان و بلوچستان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 61-82]
 • تحلیل همبستگی ارائه مدل مقایسه‌ای برای ارزیابی جایگاه نیروی انسانی در استانداردسازی فرآیندهای صنایع مختلف: مطالعه مقایسه‌ای میان صنعت خودروسازی، صنعت دفاعی و صنعت پتروشیمی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]
 • تحلیل همبستگی کاوش ارتباط میان توانمند‌سازی نیروهای انسانی و کیفیت اجرای استانداردسازی فرایند در حوزه صنعت (مطالعه موردی: صنایع دفاعی) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 83-108]
 • تخصیص آب بهینه‌سازی تخصیص آب بین محصولات مختلف، مطالعه موردی: غرب استان اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 11-38]
 • تخصیص اجزای مازاد بهینه‌سازی قابلیت اطمینان رایانه مرکزی یک کاوشگر با استفاده از داده‌های مربوط به طول عمر اجزای آن [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 11-32]
 • تخم‌مرغ بررسی اثرات جایگزینی کنجاله کنجد فراسودمند با کنجاله سویای وارداتی بر شاخص‌های تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 39-64]
 • تیراندازی رگباری مدل بندی و شبیه‌سازی انباشتگی آسیب در سلاح‌های رگباری [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 103-116]
 • تروما اکسیژن هایپربار، فراتر از یک درمان برای کاهش شدت و دوران آسیب‌دیدگی‌های شایع نیرو‌های نظامی در طب دفاعی(مطالعه‌ی مروری) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 57-76]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران بر اساس علم و فناوری و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 61-88]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره ارائه نوینی از تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی راهبردی به‌منظور توسعه علم و فناوری با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 11-36]
 • تفکر راهبردی بررسی رابطه هوش سازمانی و تفکر راهبردی در یک واحد نظامی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 139-164]
 • تقاضای انرژی راهبرد تولید الکتریسیته از باد 120 روزه، فرصتی عظیم برای توسعه شرق و جنوب شرق ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 85-120]
 • تله پورتیشن کوانتومی چیستی و چرایی تله پورتیشن کوانتومی در جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تله پورتیشن کوانتومی چیستی و چرایی تله پورتیشن کوانتومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 105-150]
 • تله‌ژئوانفورماتیک کاربرد فناوری تله‌ژئوانفورماتیک و کیوتوریسم در مدیریت امنیت پایدار گردشگری مناطق کویری و بیابانی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 119-134]
 • تنش آبی بهینه‌سازی تخصیص آب بین محصولات مختلف، مطالعه موردی: غرب استان اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 11-38]
 • تهدیدات و آسیب‌های شبکه‌های مجازی پدافند مردم محور در برابر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 133-186]
 • تهدید نظامی تحلیل آماری سینوپتیکی جت استریم های حاکم بر جو ایران با رویکرد دفاعی سرزمینی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 39-60]
 • تهدیدهای اجتماعی و فرهنگی پهنه‌بندی تهدیدهای اجتماعی و فرهنگی استان هرمزگان با روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 35-58]
 • توانمندی روان‌شناختی کاوش ارتباط میان توانمند‌سازی نیروهای انسانی و کیفیت اجرای استانداردسازی فرایند در حوزه صنعت (مطالعه موردی: صنایع دفاعی) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 83-108]
 • توانمندسازی نیروهای انسانی ارائه مدل مقایسه‌ای برای ارزیابی جایگاه نیروی انسانی در استانداردسازی فرآیندهای صنایع مختلف: مطالعه مقایسه‌ای میان صنعت خودروسازی، صنعت دفاعی و صنعت پتروشیمی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]
 • توانمندسازی نیروهای انسانی کاوش ارتباط میان توانمند‌سازی نیروهای انسانی و کیفیت اجرای استانداردسازی فرایند در حوزه صنعت (مطالعه موردی: صنایع دفاعی) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 83-108]
 • توسعه تبیین رابطه میان توسعه و امنیت در مناطق مرزی (مطالعه موردی: منطقه مرزی بانه) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 149-174]
 • توسعه‌یافتگی تحلیل ملاحظات امنیتی، فضایی و نقش آن در سطوح توسعه‌یافتگی مناطق مرزی (موردمطالعه: استان ایلام) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 39-76]
 • توسعه پایدار نقش گردشگری در توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌ها و تأثیر بر امنیت ملی کشورجمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 83-102]
 • توسعه فناوری تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران بر اساس علم و فناوری و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 61-88]
 • توسعه فناوری ارائه نوینی از تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی راهبردی به‌منظور توسعه علم و فناوری با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 11-36]
 • توسعه هوشمند تبیین مؤلفه‌های شکل‌گیری آمایش هوشمند با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 137-176]

ج

 • جت استریم تحلیل آماری سینوپتیکی جت استریم های حاکم بر جو ایران با رویکرد دفاعی سرزمینی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 39-60]
 • جداساز لرزه‌ای طرح ایمنی ساختمان مراکز داده در برابر خطرات لرزه‌ای [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 85-112]
 • جمهوری اسلامی ایران نوآوری در فناوری نظامی، با تأکید بر تسلیحات لیزری آمریکا [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 55-84]
 • جنگ روانی شناسایی و تکنیک‌های جنگ روانی با استفاده از روش ترکیبی دلفی فازی و تحلیل شبکه‌ای [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 177-208]
 • جنگ لیزری نوآوری در فناوری نظامی، با تأکید بر تسلیحات لیزری آمریکا [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 55-84]
 • جنوب بلوچستان تحلیل مکانی و زمانی پارامترهای کیفی منابع آب سطحی در منطق کویری و بیابانی (مطالعه موردی: حوضه جنوب سیستان و بلوچستان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 61-82]
 • جنوب شرق بررسی وضعیت اقلیم دفاعی مناطق جنوب شرقی کشور با استفاده از شاخص اقلیم نظامی (MCI) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 93-118]
 • جنوب شرق ایران اولویت‌بندی جنوب شرق ایران جهت کنترل فرسایش بادی با هدف تثبیت جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 85-106]
 • جهان تبیین شاخص ها و مولفه های به روز شده در فضای مجازی کشور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 11-46]

چ

 • چین مقایسه رابطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته و رهنمودهای آن برای اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 107-126]

ح

 • حیاتی پیاده سازی الگوریتم معکوس سلسله مراتب تصمیم گیری جهت آسیب پذیری محل استقرار ساختمان های حیاتی، حساس و مهم شهر اهواز [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 41-60]
 • حافظه گفتمان، ابزاری کلیدی برای مدیران موفق: بررسی ارتباطات گفتاری با رویکرد ظرفیت شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حافظه گفتمان ابزاری کلیدی برای مدیران موفق: بررسی ارتباطات گفتاری با رویکرد ظرفیت شناختی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 11-34]
 • حد وسط دسته‌ها بررسی وضعیت رسوب‌دهی چند رودخانه مرزی ایران در دوره‌های بلندمدت آماری و راهبردهای مدیریتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حد وسط دسته‌ها بررسی وضعیت رسوب‌دهی چند رودخانه مرزی ایران در دوره‌های بلندمدت آماری و راهبردهای مدیریتی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 63-76]
 • حساس و مهم پیاده سازی الگوریتم معکوس سلسله مراتب تصمیم گیری جهت آسیب پذیری محل استقرار ساختمان های حیاتی، حساس و مهم شهر اهواز [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 41-60]
 • حسگر بررسی نقش فناوری‌های نانوالکترومکانیک و میکروالکترومکانیک در توسعه فناوری‌های نوین در دنیا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 11-38]

خ

 • خدمات راهبردهای برون‌سپاری آماد و پشتیبانی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 11-48]
 • خراسان جنوبی ارائه الگوی راهبردی ساختار فضایی مناطق کویری و بیابانی ایران با رویکرد استقرار پایدار جمعیت با نگاه دفاعی و امنیتی، مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 151-180]
 • خشکسالی واکاوی دقت شاخص های خشکسالی اقلیمی و پهنه بندی فراوانی خشکسالی توسط بهترین شاخص منتخب در پهنه مرکزی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 55-92]
 • خشک‌سالی ارزیابی وضعیت و شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA بر مبنای معیارهای آب، خاک، پوشش گیاهی و اقلیم (استان خراسان جنوبی) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 61-84]
 • خشک‌سالی بررسی وضعیت رسوب‌دهی چند رودخانه مرزی ایران در دوره‌های بلندمدت آماری و راهبردهای مدیریتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خشک‌سالی بررسی وضعیت رسوب‌دهی چند رودخانه مرزی ایران در دوره‌های بلندمدت آماری و راهبردهای مدیریتی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 63-76]
 • خطر بیابان‌زایی ارزیابی خطر، ریسک و تدوین برنامه مدیریت بیابان در منطقه تایباد-باخرز، استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 127-168]
 • خطر تخریب کیفی آنالیز بحران آب (کیفی و کمی) در حوضه کویر لوت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل IMDPA [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 121-134]
 • خطر تخریب کمی آنالیز بحران آب (کیفی و کمی) در حوضه کویر لوت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل IMDPA [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 121-134]
 • خودشبیهی تحلیل خودشبیهی در رفتار انسان‌ها: مطالعه کاربردی گروهک تکفیری- تروریستی داعش [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 35-62]
 • خود شبیهی تحلیل خود شبیهی در رفتار انسان‌ها: مطالعه کاربردی گروهک تکفیری- تروریستی داعش [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوشه‌بندی آنالیز بحران آب (کیفی و کمی) در حوضه کویر لوت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل IMDPA [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 121-134]

د

 • دادگان فائواستات بررسی، تحلیل و پیش‌بینی دادگان فائواستات به منظور استخراج اطلاعات مفید برای مدیریت راهبردی در بخش کشاورزی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 89-114]
 • داعش تحلیل خود شبیهی در رفتار انسان‌ها: مطالعه کاربردی گروهک تکفیری- تروریستی داعش [(مقالات آماده انتشار)]
 • داعش تحلیل خودشبیهی در رفتار انسان‌ها: مطالعه کاربردی گروهک تکفیری- تروریستی داعش [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 35-62]
 • دستگاه معادلات دیفرانسیل کسری شبیه‌سازی عددی یک مدل جامع از مرتبه کسری بیماری‌های واگیردار جهت تعیین راهبرد کنترلی بهینه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 31-60]
 • دفاع مطالعه علوم و فناوری های دفاعی و امنیتی آینده و بررسی همگرایی آن ها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 11-38]
 • دفاع مؤلفه ها و شاخص های زیرساخت و تجهیزات اینترنت اشیاء مؤثر بر دفاع هوشمند نیروهای مسلح [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 107-136]
 • دفاع سایبری نقش فضای مجازی در ارتقای توانمندی دفاع سایبری مردم پایه [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 49-74]
 • دفاع قابلیت محور وتوانمندساز پدافند غیرعامل نقش اصول پدافند غیرعامل در دفاع قابلیت محور و توانمندساز [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 125-148]
 • دفاع هوشمند مؤلفه ها و شاخص های زیرساخت و تجهیزات اینترنت اشیاء مؤثر بر دفاع هوشمند نیروهای مسلح [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 107-136]
 • دفع پسماند هسته‌ای تأثیرات حرارت ناشی از افزایش عمق و تشعشعات هسته‌ای و نیز افزایش غلظت نمک بر بنتونیت مصرفی در مراکز دفن پسماندهای هسته‌ای [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 137-158]
 • دلفی فازی شناسایی و تکنیک‌های جنگ روانی با استفاده از روش ترکیبی دلفی فازی و تحلیل شبکه‌ای [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 177-208]

ر

 • رایانه مرکزی کاوشگر بهینه‌سازی قابلیت اطمینان رایانه مرکزی یک کاوشگر با استفاده از داده‌های مربوط به طول عمر اجزای آن [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 11-32]
 • راهبرد تدوین و ارزیابی راهکارهای کنترل پدیده بیابان‌زایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 47-70]
 • راهبرد راهبردهای برون‌سپاری آماد و پشتیبانی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 11-48]
 • راهبرد تولید الکتریسیته راهبرد تولید الکتریسیته از باد 120 روزه، فرصتی عظیم برای توسعه شرق و جنوب شرق ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 85-120]
 • راهبرد دفاعی استحصال آب از مه در ایران، پدافندی غیرعامل جهت تأمین آب در مناطق دورافتاده [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 11-28]
 • راهبردهای ارتباطات کوانتومی چیستی و چرایی تله پورتیشن کوانتومی در جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهبردهای ارتباطات کوانتومی چیستی و چرایی تله پورتیشن کوانتومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 105-150]
 • رخساره ژئومورفولوژی ارزیابی خطر، ریسک و تدوین برنامه مدیریت بیابان در منطقه تایباد-باخرز، استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 127-168]
 • ریز گرد تحلیلی بر امکان استفاده از آبدان در استقرار پوشش گیاهی برای اماکن نظامی و امنیتی مناطق بیابانی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 33-56]
 • رسانه‌های اجتماعی ارائه مدل مرکز فرماندهی رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر چارچوب C4ISR [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 135-158]
 • ریسک ارزیابی خطر، ریسک و تدوین برنامه مدیریت بیابان در منطقه تایباد-باخرز، استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 127-168]
 • ریسک ارائه چارچوبی برای پیشگیری و مدیریت تهدیدات درون‌زا با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 11-30]
 • رسوب معلق بررسی وضعیت رسوب‌دهی چند رودخانه مرزی ایران در دوره‌های بلندمدت آماری و راهبردهای مدیریتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسوب معلق بررسی وضعیت رسوب‌دهی چند رودخانه مرزی ایران در دوره‌های بلندمدت آماری و راهبردهای مدیریتی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 63-76]
 • رشد اقتصادی شناسایی و اولویت‌بندی پیشران های اصلی نوآوری در کشورهای در حال توسعه، بر مبنای بررسی دو کشور کره جنوبی و ترکیه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 133-154]
 • رطوبت نسبی استحصال آب از مه در ایران، پدافندی غیرعامل جهت تأمین آب در مناطق دورافتاده [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 11-28]
 • رفتار تحلیل خود شبیهی در رفتار انسان‌ها: مطالعه کاربردی گروهک تکفیری- تروریستی داعش [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفتار تحلیل خودشبیهی در رفتار انسان‌ها: مطالعه کاربردی گروهک تکفیری- تروریستی داعش [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 35-62]
 • روش تاپسیس تعیین اهمیت روش‌های اکتساب فناوری بر اساس شاخص‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 11-34]
 • روش دلفی تدوین و ارزیابی راهکارهای کنترل پدیده بیابان‌زایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 47-70]
 • روش طیفی گالرکین شبیه‌سازی عددی یک مدل جامع از مرتبه کسری بیماری‌های واگیردار جهت تعیین راهبرد کنترلی بهینه [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 31-60]
 • رویکرد دفاعی و امنیتی ارائه الگوی راهبردی ساختار فضایی مناطق کویری و بیابانی ایران با رویکرد استقرار پایدار جمعیت با نگاه دفاعی و امنیتی، مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 151-180]

ز

 • زبان گفتمان، ابزاری کلیدی برای مدیران موفق: بررسی ارتباطات گفتاری با رویکرد ظرفیت شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان گفتمان ابزاری کلیدی برای مدیران موفق: بررسی ارتباطات گفتاری با رویکرد ظرفیت شناختی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 11-34]
 • زبان برنامه‌نویسی متلب ارائه یک مدل ریاضی برای مسیریابی وسایل نقلیه نظامی جهت پشتیبانی موقعیت‌های مختلف [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 35-56]
 • زیرساخت حیاتی ارائه چارچوبی برای پیشگیری و مدیریت تهدیدات درون‌زا با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 11-30]
 • زیرساخت و تجهیزات مؤلفه ها و شاخص های زیرساخت و تجهیزات اینترنت اشیاء مؤثر بر دفاع هوشمند نیروهای مسلح [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 107-136]
 • زعفران مناسب‌ترین مناطق کشت گیاه زعفران به کمک فرآیند تحلیل شبکه‌ای در استان اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 109-124]
 • زنجیره بلوکی ارتقاء امنیت در زنجیره تأمین دفاعی با به‌کارگیری فناوری زنجیره بلوکی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 75-106]
 • زنجیره تأمین ارتقاء امنیت در زنجیره تأمین دفاعی با به‌کارگیری فناوری زنجیره بلوکی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 75-106]

س

 • ساختار تصمیم‌گیری تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران بر اساس علم و فناوری و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 61-88]
 • ساختار فضایی تحلیل ساختار فضایی استان اصفهان با تأکید برثبات و استقرار جمعیت [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 59-82]
 • ساختار فضایی ارائه الگوی راهبردی ساختار فضایی مناطق کویری و بیابانی ایران با رویکرد استقرار پایدار جمعیت با نگاه دفاعی و امنیتی، مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 151-180]
 • ساختمان پیاده سازی الگوریتم معکوس سلسله مراتب تصمیم گیری جهت آسیب پذیری محل استقرار ساختمان های حیاتی، حساس و مهم شهر اهواز [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 41-60]
 • ساختمان مرکز داده طرح ایمنی ساختمان مراکز داده در برابر خطرات لرزه‌ای [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 85-112]
 • سازه‌های سبک قابلیت مقاوم سازی و مقابله با تهدیدات ناشی از امواج انفجاری در سازه‌های سبک با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 187-222]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی مناسب‌ترین مناطق کشت گیاه زعفران به کمک فرآیند تحلیل شبکه‌ای در استان اصفهان [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 109-124]
 • سامانه رانش سامانه رانش شناورهای رزمی در معماری دفاعی –امنیتی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 65-84]
 • ساندویچ پنل قابلیت مقاوم سازی و مقابله با تهدیدات ناشی از امواج انفجاری در سازه‌های سبک با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 187-222]
 • سبک زندگی اولویت‌بندی بخش‌های مختلف مسکن بر اساس سبک زندگی و انتظارات و نیازهای کارکنان جوان نیروهای مسلح [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 77-102]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مقایسه رابطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته و رهنمودهای آن برای اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 107-126]
 • سفره آب زیر زمینی ارزیابی وضعیت و شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA بر مبنای معیارهای آب، خاک، پوشش گیاهی و اقلیم (استان خراسان جنوبی) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 61-84]
 • سکونتگاه‌های روستایی اولویت‌بندی جنوب شرق ایران جهت کنترل فرسایش بادی با هدف تثبیت جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 85-106]
 • سیل تحلیل اقلیم دفاعی- نظامی مناطق بیابانی و سواحل مکران با تأکید بر تحلیل همدیدی بارش‌های سنگین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 97-122]
 • سمی واریوگرام برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل و مکانیابی پناهگاه‌های شهری با استفاده از مدل سمی واریوگرام تجربی (مطالعه موردی منطقه 4 شهر اهواز) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 117-142]
 • سنجش داده‌ تحلیل ساختار فضایی استان اصفهان با تأکید برثبات و استقرار جمعیت [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 59-82]
 • سند چشم‌انداز الگوی بهینه نظام گمرکی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 11-54]
 • سند راهبرد توسعه رویکرد راهبردی در مهندسی فرهنگ ایمنی نیروهای مسلح (مطالعه موردی یکی از یگان‌های تابعه نیروهای مسلح با مأموریت سازندگی) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 103-120]

ش

 • شاخص تبیین شاخص ها و مولفه های به روز شده در فضای مجازی کشور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 11-46]
 • شاخص‌های دفاعی تعیین اهمیت روش‌های اکتساب فناوری بر اساس شاخص‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 11-34]
 • شبکه‌های اجتماعی لزوم ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 111-132]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی پدافند مردم محور در برابر شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 133-186]
 • شیراز ملاحظات پدافند غیرعامل در مکان‌یابی تأسیسات حساس فرودگاهی (مطالعه موردی: پایگاه هوایی شیراز) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 123-148]
 • شرایط عدم قطعیت ارائه نوینی از تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی راهبردی به‌منظور توسعه علم و فناوری با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 11-36]
 • شرق کشور راهبرد تولید الکتریسیته از باد 120 روزه، فرصتی عظیم برای توسعه شرق و جنوب شرق ایران [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 85-120]
 • شناخت گفتمان، ابزاری کلیدی برای مدیران موفق: بررسی ارتباطات گفتاری با رویکرد ظرفیت شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شناخت گفتمان ابزاری کلیدی برای مدیران موفق: بررسی ارتباطات گفتاری با رویکرد ظرفیت شناختی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 11-34]
 • شهرستان بانه تبیین رابطه میان توسعه و امنیت در مناطق مرزی (مطالعه موردی: منطقه مرزی بانه) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 149-174]
 • شهرک صنعتی ملاحظات دفاعی-امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل در طراحی شهرک‌های صنعتی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 85-118]

ص

 • صنایع دفاعی کاوش ارتباط میان توانمند‌سازی نیروهای انسانی و کیفیت اجرای استانداردسازی فرایند در حوزه صنعت (مطالعه موردی: صنایع دفاعی) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 83-108]
 • صنایع لیگنوسلولزی تعیین شاخص‌های تأثیرگذار بر مکان یابی صنایع لیگنوسلولزی در مناطق کویری ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 11-34]
 • صنعت ارائه مدل مقایسه‌ای برای ارزیابی جایگاه نیروی انسانی در استانداردسازی فرآیندهای صنایع مختلف: مطالعه مقایسه‌ای میان صنعت خودروسازی، صنعت دفاعی و صنعت پتروشیمی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]
 • صنعت ملاحظات دفاعی-امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل در طراحی شهرک‌های صنعتی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 85-118]

ض

 • ضریب تغییرات رسوب‌دهی بررسی وضعیت رسوب‌دهی چند رودخانه مرزی ایران در دوره‌های بلندمدت آماری و راهبردهای مدیریتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضریب تغییرات رسوب‌دهی بررسی وضعیت رسوب‌دهی چند رودخانه مرزی ایران در دوره‌های بلندمدت آماری و راهبردهای مدیریتی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 63-76]

ط

 • طراحی اقلیمی تدوین اصول طراحی مراکز آموزشی– تحقیقاتی با بهره‌گیری از راهکارهای اقلیمی مناطق کویری و بیابانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 159-185]
 • طراحی شهری ملاحظات دفاعی-امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل در طراحی شهرک‌های صنعتی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 85-118]

ع

 • علم مطالعه علوم و فناوری های دفاعی و امنیتی آینده و بررسی همگرایی آن ها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 11-38]
 • عملیات نظامی بررسی وضعیت اقلیم دفاعی مناطق جنوب شرقی کشور با استفاده از شاخص اقلیم نظامی (MCI) [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 93-118]
 • عمل‌آوری زیستی بررسی اثرات جایگزینی کنجاله کنجد فراسودمند با کنجاله سویای وارداتی بر شاخص‌های تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 39-64]
 • عوامل بیرونی تدوین و ارزیابی راهکارهای کنترل پدیده بیابان‌زایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 47-70]
 • عوامل درونی تدوین و ارزیابی راهکارهای کنترل پدیده بیابان‌زایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 47-70]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی تبیین مؤلفه‌های شکل‌گیری آمایش هوشمند با تأکید بر ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 137-176]
 • فرسایش بادی اولویت‌بندی جنوب شرق ایران جهت کنترل فرسایش بادی با هدف تثبیت جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 85-106]
 • فرماندهی مقیم ارائه مدل مرکز فرماندهی رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر چارچوب C4ISR [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 135-158]
 • فرهنگ لزوم ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 111-132]
 • فرهنگ ایمنی الگوی تعالی فرهنگ HSE در نیروهای مسلح با استفاده از مدل EFQM (مطالعه موردی یکی از یگان‌های تابعه نیروهای مسلح با مأموریت سازندگی) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 137-174]
 • فرهنگ ایمنی توسعه رویکرد راهبردی در مهندسی فرهنگ ایمنی نیروهای مسلح (مطالعه موردی یکی از یگان‌های تابعه نیروهای مسلح با مأموریت سازندگی) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 103-120]
 • فرهنگ‌سازی بررسی تأثیرات اعتیاد‌های دیجیتال در فضای مجازی بر امنیت ملی در حوزه فرهنگی، ارائه راهکارهایی جهت خنثی‌سازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 149-170]
 • فضای سایبر نقش فضای مجازی در ارتقای توانمندی دفاع سایبری مردم پایه [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 49-74]
 • فضای سبز اولویت‌بندی منابع تأمین آب فضای سبز و تفکیک آن از آب شرب شهری (مطالعه موردی منطقه کرهرود اراک) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 89-132]
 • فضای مجازی تبیین شاخص ها و مولفه های به روز شده در فضای مجازی کشور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 11-46]
 • فضای مجازی بررسی تأثیرات اعتیاد‌های دیجیتال در فضای مجازی بر امنیت ملی در حوزه فرهنگی، ارائه راهکارهایی جهت خنثی‌سازی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 149-170]
 • فضای مجازی نقش فضای مجازی در ارتقای توانمندی دفاع سایبری مردم پایه [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 49-74]
 • فضای مجازی ارائه مدل مرکز فرماندهی رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر چارچوب C4ISR [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 135-158]
 • فناوری مطالعه علوم و فناوری های دفاعی و امنیتی آینده و بررسی همگرایی آن ها [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 11-38]
 • فناوری نوآوری در فناوری نظامی، با تأکید بر تسلیحات لیزری آمریکا [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 55-84]
 • فناوری کوانتومی چیستی و چرایی تله پورتیشن کوانتومی در جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فناوری کوانتومی چیستی و چرایی تله پورتیشن کوانتومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 105-150]
 • فناوری گرواسیس تحلیلی بر امکان استفاده از آبدان در استقرار پوشش گیاهی برای اماکن نظامی و امنیتی مناطق بیابانی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 33-56]
 • فناوری نانو تأثیر قابلیت‌های فناوری نانو بر ارتقاء سامانه نگهداری و تعمیر سازمان (مطالعه موردی: یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 71-88]
 • فناوری نرم نقش و اهمیت فناوری‌های نرم در هندسه نظم جدید جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فناوری نرم نقش و اهمیت فناوری‌های نرم در هندسة نظم جدید جهانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 77-104]

ق

 • قدرت نرم نقش و اهمیت فناوری‌های نرم در هندسه نظم جدید جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قدرت نرم نقش و اهمیت فناوری‌های نرم در هندسة نظم جدید جهانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 77-104]

ک

 • کارکنان جوان نیروهای مسلح اولویت‌بندی بخش‌های مختلف مسکن بر اساس سبک زندگی و انتظارات و نیازهای کارکنان جوان نیروهای مسلح [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 77-102]
 • کانادا مقایسه رابطه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته و رهنمودهای آن برای اقتصاد ایران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 107-126]
 • کرهرود اولویت‌بندی منابع تأمین آب فضای سبز و تفکیک آن از آب شرب شهری (مطالعه موردی منطقه کرهرود اراک) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 89-132]
 • کشت نهال تحلیلی بر امکان استفاده از آبدان در استقرار پوشش گیاهی برای اماکن نظامی و امنیتی مناطق بیابانی [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 33-56]
 • کشور تبیین شاخص ها و مولفه های به روز شده در فضای مجازی کشور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 11-46]
 • کشورهای درحال توسعه شناسایی و اولویت‌بندی پیشران های اصلی نوآوری در کشورهای در حال توسعه، بر مبنای بررسی دو کشور کره جنوبی و ترکیه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 133-154]
 • کیفیت آب ارزیابی عملکرد روش‌های حل مسأله‌‌ی ورشکستگی در حل مناقشات کیفی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه‌ی کارون) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 113-138]
 • کیفیت آب تحلیل مکانی و زمانی پارامترهای کیفی منابع آب سطحی در منطق کویری و بیابانی (مطالعه موردی: حوضه جنوب سیستان و بلوچستان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 61-82]
 • کیفیت آب زیرزمینی اولویت‌بندی منابع تأمین آب فضای سبز و تفکیک آن از آب شرب شهری (مطالعه موردی منطقه کرهرود اراک) [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 89-132]
 • کیفیت شیمیایی تحلیل پارامترهای کیفی آب‌های سطحی (مطالعه موردی: حوزه‌ بندرعباس- سدیج) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 77-96]
 • کلیدواژه‌ها: انسان تحلیل خود شبیهی در رفتار انسان‌ها: مطالعه کاربردی گروهک تکفیری- تروریستی داعش [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیدواژه‌ها نظم نوین جهانی نقش و اهمیت فناوری‌های نرم در هندسة نظم جدید جهانی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 77-104]
 • کلمات کلیدی: بیانیه گام دوم انقلاب ارائه نوینی از تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی راهبردی به‌منظور توسعه علم و فناوری با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 11-36]
 • کم‌فشار سودانی تحلیل اقلیم دفاعی- نظامی مناطق بیابانی و سواحل مکران با تأکید بر تحلیل همدیدی بارش‌های سنگین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 97-122]
 • کنجاله کنجد بررسی اثرات جایگزینی کنجاله کنجد فراسودمند با کنجاله سویای وارداتی بر شاخص‌های تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 39-64]
 • کیوتوریسم کاربرد فناوری تله‌ژئوانفورماتیک و کیوتوریسم در مدیریت امنیت پایدار گردشگری مناطق کویری و بیابانی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 119-134]
 • کویر تدوین اصول طراحی مراکز آموزشی– تحقیقاتی با بهره‌گیری از راهکارهای اقلیمی مناطق کویری و بیابانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 159-185]
 • کویر و بیابان ارائه الگوی راهبردی ساختار فضایی مناطق کویری و بیابانی ایران با رویکرد استقرار پایدار جمعیت با نگاه دفاعی و امنیتی، مطالعه موردی استان خراسان جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 151-180]

گ

 • گردشگری نقش گردشگری در توسعه پایدار، فرصت‌ها و چالش‌ها و تأثیر بر امنیت ملی کشورجمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 83-102]
 • گفتمان گفتمان، ابزاری کلیدی برای مدیران موفق: بررسی ارتباطات گفتاری با رویکرد ظرفیت شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گفتمان گفتمان ابزاری کلیدی برای مدیران موفق: بررسی ارتباطات گفتاری با رویکرد ظرفیت شناختی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 11-34]
 • گنجان چم و گاوی بررسی وضعیت رسوب‌دهی چند رودخانه مرزی ایران در دوره‌های بلندمدت آماری و راهبردهای مدیریتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گنجان چم و گاوی بررسی وضعیت رسوب‌دهی چند رودخانه مرزی ایران در دوره‌های بلندمدت آماری و راهبردهای مدیریتی [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 63-76]

م

 • متغیرهای تصادفی بهینه‌سازی تخصیص آب بین محصولات مختلف، مطالعه موردی: غرب استان اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 11-38]
 • محصولات آب اندوز اولویت بندی کشت محصولات زراعی آب اندوز بر اساس اصل مزیت نسبی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 115-136]
 • محصولات دفاعی ارتقاء امنیت در زنجیره تأمین دفاعی با به‌کارگیری فناوری زنجیره بلوکی [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 75-106]
 • محصولات زراعی بهینه‌سازی تخصیص آب بین محصولات مختلف، مطالعه موردی: غرب استان اصفهان [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 11-38]
 • محصولات کشاورزی اولویت بندی کشت محصولات زراعی آب اندوز بر اساس اصل مزیت نسبی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 115-136]
 • محیط کسب‌وکار الگوی بهینه نظام گمرکی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 11-54]
 • مخابرات کوانتومی چیستی و چرایی تله پورتیشن کوانتومی در جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مخابرات کوانتومی چیستی و چرایی تله پورتیشن کوانتومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 2، 1402، صفحه 105-150]
 • مخاطرات لرزه‌ای طرح ایمنی ساختمان مراکز داده در برابر خطرات لرزه‌ای [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 85-112]
 • مدیریت راهبردی بررسی، تحلیل و پیش‌بینی دادگان فائواستات به منظور استخراج اطلاعات مفید برای مدیریت راهبردی در بخش کشاورزی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 89-114]
 • مدیریت راهبردی توسعه رویکرد راهبردی در مهندسی فرهنگ ایمنی نیروهای مسلح (مطالعه موردی یکی از یگان‌های تابعه نیروهای مسلح با مأموریت سازندگی) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 103-120]
 • مدل IMDPA ارزیابی خطر، ریسک و تدوین برنامه مدیریت بیابان در منطقه تایباد-باخرز، استان خراسان رضوی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 127-168]
 • مدلSWOT تدوین و ارزیابی راهکارهای کنترل پدیده بیابان‌زایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: استان یزد) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 47-70]
 • مدل ریاضی تبرید ارائه یک مدل ریاضی برای مسیریابی وسایل نقلیه نظامی جهت پشتیبانی موقعیت‌های مختلف [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 35-56]
 • مدل‌سازی تدوین اصول طراحی مراکز آموزشی– تحقیقاتی با بهره‌گیری از راهکارهای اقلیمی مناطق کویری و بیابانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 159-185]
 • مدل‌سازی ریاضی تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران بر اساس علم و فناوری و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 61-88]
 • مدل‌سازی ریاضی ارائه نوینی از تصمیم‌گیری چند شاخصه با نگرشی راهبردی به‌منظور توسعه علم و فناوری با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 11-36]
 • مدل وایبول مدل بندی و شبیه‌سازی انباشتگی آسیب در سلاح‌های رگباری [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 103-116]
 • مراکز آموزشی تدوین اصول طراحی مراکز آموزشی– تحقیقاتی با بهره‌گیری از راهکارهای اقلیمی مناطق کویری و بیابانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 159-185]
 • مردم‌پایه نقش فضای مجازی در ارتقای توانمندی دفاع سایبری مردم پایه [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 49-74]
 • مرز مشترک ارائه الگوی ارتقای پتانسیل بهره‌برداری مناسب از منابع آب زیرزمینی با استفاده از تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی: سواحل مکران) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 121-148]
 • مرغ‌های تخم‌گذار بررسی اثرات جایگزینی کنجاله کنجد فراسودمند با کنجاله سویای وارداتی بر شاخص‌های تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 39-64]
 • مزیت نسبی اولویت بندی کشت محصولات زراعی آب اندوز بر اساس اصل مزیت نسبی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 115-136]
 • مسیریابی ارائه یک مدل ریاضی برای مسیریابی وسایل نقلیه نظامی جهت پشتیبانی موقعیت‌های مختلف [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 35-56]
 • مسیریابی وسایل نقلیه روش جدید برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم تکاملی بهبودیافته [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 29-58]
 • مسکن اولویت‌بندی بخش‌های مختلف مسکن بر اساس سبک زندگی و انتظارات و نیازهای کارکنان جوان نیروهای مسلح [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 77-102]
 • مطالعه مقایسه‌ای ارائه مدل مقایسه‌ای برای ارزیابی جایگاه نیروی انسانی در استانداردسازی فرآیندهای صنایع مختلف: مطالعه مقایسه‌ای میان صنعت خودروسازی، صنعت دفاعی و صنعت پتروشیمی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]
 • معکوس سلسله‌مراتب پیاده سازی الگوریتم معکوس سلسله مراتب تصمیم گیری جهت آسیب پذیری محل استقرار ساختمان های حیاتی، حساس و مهم شهر اهواز [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 41-60]
 • معماری ایرانی تدوین اصول طراحی مراکز آموزشی– تحقیقاتی با بهره‌گیری از راهکارهای اقلیمی مناطق کویری و بیابانی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 159-185]
 • مقاوم‌سازی قابلیت مقاوم سازی و مقابله با تهدیدات ناشی از امواج انفجاری در سازه‌های سبک با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 187-222]
 • مکانی ملاحظات پدافند غیرعامل در مکان‌یابی تأسیسات حساس فرودگاهی (مطالعه موردی: پایگاه هوایی شیراز) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 123-148]
 • مکانیابی برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل و مکانیابی پناهگاه‌های شهری با استفاده از مدل سمی واریوگرام تجربی (مطالعه موردی منطقه 4 شهر اهواز) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 117-142]
 • مکان‌یابی تعیین شاخص‌های تأثیرگذار بر مکان یابی صنایع لیگنوسلولزی در مناطق کویری ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 11-34]
 • میکروالکترومکانیک بررسی نقش فناوری‌های نانوالکترومکانیک و میکروالکترومکانیک در توسعه فناوری‌های نوین در دنیا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 11-38]
 • ملاحظات امنیتی برنامه‌ریزی راهبردی دفاعی و امنیتی آمایش سرزمین با استفاده از تحلیل SWOT و تحلیل QSPM (نمونه مطالعاتی: استان مازندران) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 57-84]
 • ملاحظات دفاعی- امنیتی ملاحظات دفاعی-امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل در طراحی شهرک‌های صنعتی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 85-118]
 • ملاحظات فضایی و امنیتی تحلیل ملاحظات امنیتی، فضایی و نقش آن در سطوح توسعه‌یافتگی مناطق مرزی (موردمطالعه: استان ایلام) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 39-76]
 • منابع آب سطحی تحلیل مکانی و زمانی پارامترهای کیفی منابع آب سطحی در منطق کویری و بیابانی (مطالعه موردی: حوضه جنوب سیستان و بلوچستان) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 61-82]
 • منابع متعارف استحصال آب از مه در ایران، پدافندی غیرعامل جهت تأمین آب در مناطق دورافتاده [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 11-28]
 • مناطق کویری تعیین شاخص‌های تأثیرگذار بر مکان یابی صنایع لیگنوسلولزی در مناطق کویری ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 11-34]
 • مناطق کویری و بیابانی کاربرد فناوری تله‌ژئوانفورماتیک و کیوتوریسم در مدیریت امنیت پایدار گردشگری مناطق کویری و بیابانی [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 119-134]
 • مناطق مرزی تبیین رابطه میان توسعه و امنیت در مناطق مرزی (مطالعه موردی: منطقه مرزی بانه) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 149-174]
 • مناطق مرزی تحلیل ملاحظات امنیتی، فضایی و نقش آن در سطوح توسعه‌یافتگی مناطق مرزی (موردمطالعه: استان ایلام) [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 39-76]
 • مناقشات کیفیت آب رودخانه ارزیابی عملکرد روش‌های حل مسأله‌‌ی ورشکستگی در حل مناقشات کیفی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه‌ی کارون) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 113-138]
 • مه استحصال آب از مه در ایران، پدافندی غیرعامل جهت تأمین آب در مناطق دورافتاده [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 11-28]
 • موج انفجار قابلیت مقاوم سازی و مقابله با تهدیدات ناشی از امواج انفجاری در سازه‌های سبک با رویکرد پدافند غیر عامل [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 187-222]
 • مولفه تبیین شاخص ها و مولفه های به روز شده در فضای مجازی کشور [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 11-46]

ن

 • ناحیه اختلاطی ارائه الگوی ارتقای پتانسیل بهره‌برداری مناسب از منابع آب زیرزمینی با استفاده از تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی: سواحل مکران) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 121-148]
 • ناحیه انتقالی ارائه الگوی ارتقای پتانسیل بهره‌برداری مناسب از منابع آب زیرزمینی با استفاده از تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی: سواحل مکران) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 121-148]
 • نانوالکترومکانیک بررسی نقش فناوری‌های نانوالکترومکانیک و میکروالکترومکانیک در توسعه فناوری‌های نوین در دنیا [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 11-38]
 • نانو پوشش‌ها تأثیر قابلیت‌های فناوری نانو بر ارتقاء سامانه نگهداری و تعمیر سازمان (مطالعه موردی: یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 71-88]
 • نانو روانکارها تأثیر قابلیت‌های فناوری نانو بر ارتقاء سامانه نگهداری و تعمیر سازمان (مطالعه موردی: یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 71-88]
 • نانو عایق‌ها تأثیر قابلیت‌های فناوری نانو بر ارتقاء سامانه نگهداری و تعمیر سازمان (مطالعه موردی: یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 71-88]
 • نانو فناوری کاربرد نانو ماسه آب‌گریز به‌عنوان راهبردی در راستای کاهش هدر رفت منابع آبی در مناطق کویری و بیابانی ایران [دوره 6، شماره 1، 1402، صفحه 37-54]
 • نیروی دریایی سامانه رانش شناورهای رزمی در معماری دفاعی –امنیتی [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 65-84]
 • نیروهای مسلح بررسی رابطه هوش سازمانی و تفکر راهبردی در یک واحد نظامی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 139-164]
 • نیروهای نظامی اکسیژن هایپربار، فراتر از یک درمان برای کاهش شدت و دوران آسیب‌دیدگی‌های شایع نیرو‌های نظامی در طب دفاعی(مطالعه‌ی مروری) [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 57-76]
 • نزاجا راهبردهای برون‌سپاری آماد و پشتیبانی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 4، 1401، صفحه 11-48]
 • نظام گمرکی الگوی بهینه نظام گمرکی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 11-54]
 • نظریه‌ی ورشکستگی ارزیابی عملکرد روش‌های حل مسأله‌‌ی ورشکستگی در حل مناقشات کیفی رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه‌ی کارون) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 113-138]
 • نظم جدید جهانی نقش و اهمیت فناوری‌های نرم در هندسه نظم جدید جهانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نفوذ شوری ارائه الگوی ارتقای پتانسیل بهره‌برداری مناسب از منابع آب زیرزمینی با استفاده از تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی: سواحل مکران) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 121-148]
 • نیکویی برازش بهینه‌سازی قابلیت اطمینان رایانه مرکزی یک کاوشگر با استفاده از داده‌های مربوط به طول عمر اجزای آن [دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 11-32]
 • نگهداری و تعمیر تأثیر قابلیت‌های فناوری نانو بر ارتقاء سامانه نگهداری و تعمیر سازمان (مطالعه موردی: یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 71-88]
 • نمایه RAI واکاوی دقت شاخص های خشکسالی اقلیمی و پهنه بندی فراوانی خشکسالی توسط بهترین شاخص منتخب در پهنه مرکزی ایران [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 55-92]
 • نوآوری شناسایی و اولویت‌بندی پیشران های اصلی نوآوری در کشورهای در حال توسعه، بر مبنای بررسی دو کشور کره جنوبی و ترکیه [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 133-154]

و

ه

 • هد آبخوان ارائه الگوی ارتقای پتانسیل بهره‌برداری مناسب از منابع آب زیرزمینی با استفاده از تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی: سواحل مکران) [دوره 5، شماره 1، 1401، صفحه 121-148]
 • هدایت الکتریکی ارزیابی وضعیت و شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA بر مبنای معیارهای آب، خاک، پوشش گیاهی و اقلیم (استان خراسان جنوبی) [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 61-84]
 • هدیدات درون‌زا ارائه چارچوبی برای پیشگیری و مدیریت تهدیدات درون‌زا با رویکرد پدافند غیرعامل [دوره 5، شماره 3، 1401، صفحه 11-30]
 • هرمزگان پهنه‌بندی تهدیدهای اجتماعی و فرهنگی استان هرمزگان با روش تحلیل سلسله مراتبی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 35-58]
 • هوش سازمانی بررسی رابطه هوش سازمانی و تفکر راهبردی در یک واحد نظامی [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 139-164]

ی

 • یادگیری ماشین بررسی، تحلیل و پیش‌بینی دادگان فائواستات به منظور استخراج اطلاعات مفید برای مدیریت راهبردی در بخش کشاورزی [دوره 5، شماره 2، 1401، صفحه 89-114]
 • یگان‌های نظامی ملاحظات مدیریت ایمنی زمینی در کاهش آسیب‌پذیری یگان‌های نظامی از منظر پدافند غیرعامل [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-110]